Etusivulle Home Page TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI  2014-2015 Päivitetty 03.10.2013

Grahn-sukuseura ry

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2014 - 2015

 Grahn-sukuseuran tarkoituksena on toimia vuonna 1772 Pudasjärvellä syntyneen Olof Johaninpoika Grahnin jälkeläisten yhdyssiteenä, vaalia sukupolvien välistä yhteyttä ja ylläpitää suvun yhteenkuuluvuuden tunnetta ja henkeä, selvittää suvun vaiheita ja historiaa sekä vaalia suvun perinteitä.
 Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kokouksia, retkiä ja juhlia, jakamalla palkintoja ja huomionosoituksia Grahn-sukuhenkeä edistäneille henkilöille ja yhteisöille, tukemalla aatteellisesti ja mahdollisuuksien mukaan taloudellisesti Grahn-suvun tutkimusta, kokoamalla Grahn-sukua koskevaa aineistoa, taltioimalla Grahn-perinnemateriaalia ja järjestämällä joka neljäs vuosi sukujuhlan.

Painopisteet 2014-2015

 Kaksivuotinen toimintakausi on 30.11.2003 perustetun sukuseuran kuudes. Sen painopisteitä ovat suvun historian tallentaminen ja seuran tunnetuksi tekeminen suvun jäsenten piirissä sekä tapahtumien järjestäminen jäsenten yhteydenpidon vilkastuttamiseksi.

Sukujuhla ja/tai sääntömääräinen kokous

 Sukujuhla ja sen yhteydessä sääntömääräinen vuosikokous pidetään kesällä 2015.

Retki

 Seura järjestää vuonna 2014 retken.

Tiedon keruu

 Suvun henkilöiden vaiheiden selvittämistä ja muistiinmerkitsemistä jatketaan ja kartutetaan sukupuutietoja ja valokuvakokoelmaa. Aineistoa julkaistaan jäsentiedotteissa, sukujulkaisuissa ja kotisivuilla verkossa.
 Seuraava julkaisu eli Grahnien sukua III ilmestyy ja tulee myyntiin vuoden 2015 sukutapaamisessa. julkaisu on valokuvapainotteinen. Aineiston kokoamiseksi ja toimittamiseksi nimetään toimikunta.

Yhteydenpito

 Jäsentiedotetta tehdään vähintään yksi numero vuodessa. Toiminnasta kerrotaan myös seuran verkkosivuilla osoitteessa www.grahnsukuseura.fi.

Muu toiminta

 Hallitus järjestää pienimuotoisia tapahtumia, tapaamisia, teemailtoja tai tutustumiskäyntejä tarpeen ja toiveiden mukaan.
 Hallitus nimeää säännöissä mainittujen toimihenkilöiden lisäksi vastuuhenkilöitä ainakin seuraavia tehtäviä varten: tuotteiden varastointi ja myynti, nettisivujen ylläpito, tiedotteiden toimittaminen sekä sukutaulujen tietojen koonti ja päivitys. Sihteeri huolehtii seuran arkistosta.

Varainhankinta

 Seuran talous perustuu jäsenmaksuihin, myyntituloihin (julkaisut, juliste, tunnuksen koristamat tuotteet jne), lahjoituksiin sekä osallistumismaksuihin. Retket ja tapahtumat järjestetään omakustannushintaisina.


Loppu